Communication (Kommunikation)


> General (Allgemeines)

Verb (Verb)
erzählen tell
fragen ask
heißen be called
sagen say
zeigen show

> Spoken And Written And Online (Mündlich Und Schriftlich Und Online)

Verb (Verb)
lesen read
mailen mail
reden talk
rufen call
schicken send
schreiben write
schreien scream
sprechen speak
telefonieren talk on the phone

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë