Social (Soziales)


Verb (Verb)
beißen bite
folgen follow
führen lead
geben give
helfen help
kennen know
nehmen take
schenken give as a present
schlagen hit
treffen meet

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë