Sensing (Empfinden)


Adjective (Adjektiv)
fest solid
heiß hot
kalt cold
laut loud
leise quiet
nass wet
ruhig calm
schwer heavy
trocken dry
warm warm

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë