Thinking (Denken)


Adjective (Adjektiv)
dumm stupid
einfach easy
möglich possible
schlau smart
schwierig difficult
wahrscheinlich probable

Verb (Verb)
denken think
erinnern remind
erklären explain
glauben believe
lernen learn
meinen mean
sich erinnern remember
vergessen forget
verstehen understand

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë