Feeling And Evaluating (Fühlen Und Bewerten)


Adjective (Adjektiv)
böse bad
falsch wrong
frei free
genau exact
glücklich happy
gut good
hässlich ugly
lieb nice
lustig funny
schön beautiful
traurig sad
wahr true

Verb (Verb)
hassen hate
lachen laugh
mögen like
weinen cry

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë