Body (Körper)


Adjective (Adjektiv)
alt old
dick fat
durstig thirsty
dünn skinny
gesund healthy
hungrig hungry
jung young
krank ill
lebendig alive
satt full
schwach weak
stark strong
tot dead

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë