Learning (Lernen)


> General (Allgemeines)

Noun (Substantiv)
das Beispiel example
das Interesse interest
das Problem problem
das Thema topic
der Fehler mistake
der Sinn meaning
die Aufgabe task
die Erfahrung experience
die Lösung solution
die Übung exercise

> School And University (Schule Und Universität)

Noun (Substantiv)
das Buch book
der Lehrer teacher
der Professor professor
der Schüler pupil
der Student student
die Ferien holidays
die Klasse class
die Schule school
die Seite page
die Universität university

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë