Basic Phrases (Basic Phrases)


Conversation (Conversation)
Bye! Bye!
Good day! Good day!
Good evening! Good evening!
Good morning! Good morning!
Good night! Good night!
Goodbye! Goodbye!
Hello! / Hi! Hello! / Hi!
How are you? How are you?
I love you. I love you.
No. No.
Please! Please!
Sorry! / Excuse me! Sorry! / Excuse me!
Thank you! Thank you!
What is your name? What is your name?
Yes. Yes.

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë