Home And Hygiene (Home And Hygiene)


Verb (Verb)
boil boil
build build
cook cook
live live
take a bath take a bath
take a shower take a shower
undress undress
wash wash
wash the dishes wash the dishes

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë