Thinking (Thinking)


Adjective (Adjective)
difficult difficult
easy easy
possible possible
probable probable
smart smart
stupid stupid

Verb (Verb)
believe believe
explain explain
forget forget
learn learn
mean mean
remember remember
remind remind
think think
understand understand

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë