Feeling And Evaluating (Feeling And Evaluating)


Adjective (Adjective)
bad bad
beautiful beautiful
exact exact
free free
funny funny
good good
happy happy
nice nice
sad sad
true true
ugly ugly
wrong wrong

Verb (Verb)
cry cry
hate hate
laugh laugh
like like

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë