Body (Body)


Adjective (Adjective)
alive alive
dead dead
fat fat
full full
healthy healthy
hungry hungry
ill ill
old old
skinny skinny
strong strong
thirsty thirsty
weak weak
young young

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë