It (It)


> Hardware (Hardware)

Noun (Noun)
click click
key key
keyboard keyboard
mobile phone mobile phone
notebook notebook
pc pc
screen screen
tablet tablet

> Software (Software)

Noun (Noun)
app app
chat chat
e-mail e-mail
file file
folder folder
photo photo
picture picture
program program
video video

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë