Society (Society)


> Economy (Economy)

Noun (Noun)
customer customer
doctor doctor
economy economy
market market
money money
peasant peasant
price price
profession profession
value value

> Politics (Politics)

Noun (Noun)
chancellor chancellor
country country
government government
king king
peace peace
police police
politics politics
president president
system system
war war
world world

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë