Language (Sprache)


> General (Allgemeines)

Noun (Substantiv)
das Gespräch conversation
das Wort word
der Satz sentence
die Antwort answer
die Frage question
die Kommunikation communication
die Nachricht message
die Sprache language

> Writing (Schriftzeichen)

Noun (Substantiv)
das Ausrufezeichen exclamation mark
das Fragezeichen question mark
das Komma comma
das Semikolon semicolon
der Doppelpunkt colon
der Punkt full stop
die Schrift writing

Klik op het symbool om te luisteren naar de uitspraak en zorg ervoor dat jouw luidsprekers zijn op:-).

Try our free illustrated exercises:

Colours

Ontdekken, Oefenen en Testen: In drie stappen kun je gemakkelijk leren nieuwe woorden en hun uitspraak.

ImageMaps

Deel deze pagina met je vrienden