General (Allgemeines)


Adverb (Adverb)
also so
auch also
auch nicht neither
außer except
deshalb that is why
ja yes
mit with
natürlich of course
nein no
nicht not
nur only
ohne without
sehr very
so this way
vielleicht maybe

Verb (Verb)
bleiben stay
gehören belong
haben have
lassen let
machen make
sein be
tun do
werden become

Klik op het symbool om te luisteren naar de uitspraak en zorg ervoor dat jouw luidsprekers zijn op:-).

Try our free illustrated exercises:

Colours

Ontdekken, Oefenen en Testen: In drie stappen kun je gemakkelijk leren nieuwe woorden en hun uitspraak.

ImageMaps

Deel deze pagina met je vrienden