General (Allgemeines)


Adverb (Adverb)
also so
auch also
auch nicht neither
außer except
deshalb that is why
ja yes
mit with
natürlich of course
nein no
nicht not
nur only
ohne without
sehr very
so this way
vielleicht maybe

Verb (Verb)
bleiben stay
gehören belong
haben have
lassen let
machen make
sein be
tun do
werden become

Kattints erre a szimbólumra, hogy meghallgathasd a kiejtést és ügyelj, hogy a hangszórók be legyenek kapcsolva.

Try our free illustrated exercises:

Felfedezés, gyakorlás és teszt: három lépcsőben tanulhatsz új szavakat kiejtéssel együtt.

Illusztrált gyakorlatok