забавление (Unterhaltung)


съществително име (Substantiv)
das Kino kino
das Lied песен
das Märchen приказка
das Theater театър
der Fall случай
der Film филм
der Schauspieler актьор
die Geschichte история
die Kunst изкуство
die Musik музика
die Schauspielerin актриса
die Unterhaltung забавление

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации