общи (Allgemeines)


наречие (Adverb)
auch също
auch nicht нито… нито (weder noch)
außer с изключение на
deshalb ето защо; следователно (folglich)
ja да
mit с
natürlich разбира се
nein не
nur само
ohne без
sehr много
so така
vielleicht може би

глагол (Verb)
bleiben оставам
gehören принадлежа
haben имам
lassen оставам; позволявам
sein съм
tun правя
werden ставам; ще

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Colours

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации

Сподели тази страница с приятелите си