мислене (Thinking)


прилагателни (Adjective)
difficult трудено
easy лесно
possible възможен
probable вероятно
smart интелигентен; умен
stupid глупав

глагол (Verb)
believe вярвам
explain обяснявам
forget забравям
learn уча
mean мисля; смятам (че)
remember спомням си
remind помня
think мисля
understand разбирам

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf